insanlardan sıkılmak

gregor samsa
farklı karakterlere bürünmeye çalışırken herkesin aynı paydada buluştuğu bir düzine beden ve o bedenlere yüklenen anlamlar zinciri.
fiziksel olarak göze hitap eden birinin aslında zihinlere hitap edememesi, düşünce haznesinin boş olması ve sanki herkes ona/onlara tapıyormuş edasıyla sergilenen kasıntı hareketler bütünü.
komutan logar'ın da dediği gibi: ''dünyalılardan tiksiniyorum''
2